Podmínky inzerce

 1. inzerce.sumava.eu je server pro soukromou a komerční inzerci. Provozovatelem této inzerce je sumava.eu
 2. Pravdivost informací. Uživatel se souhlasem s těmito provozními podmínkami zavazuje, že využívá služeb serveru inzerce.sumava.eu  s dobrou vůlí za účelem nabídky/poptávky služby či movité nebo nemovité věci, bez úmyslu poškodit provozovatele nebo třetí osobu.
 3. Komerční a soukromá inzerce. Za komerční inzerci provozovatel považuje firemní (podnikatelský) inzerát a/nebo inzerát směřující k opakovanému výdělku. Inzeráty, nesplňující podmínky komerční inzerce, považuje provozovatel za soukromé.
 4. Zveřejnění inzerátu. Přijetím těchto podmínek uživatel vyslovuje souhlas se zveřejněním svého on-line inzerátu na inzerce.sumava.eu
 5. Nezveřejnění nebo smazání inzerátů. Provozovatel si vyhrazuje právo nezveřejnit nebo smazat bez náhrady škody:
 • inzeráty, jejichž obsah není v souladu s platnými zákony ČR, odporuje dobrým mravům, nebo poškozuje pověst provozovatele,
 • inzeráty, které nejsou v souladu s body 2 a 3 těchto provozních podmínek,
 • duplicitní inzeráty, tzn. opakovaně podávané inzeráty stejného znění,
 • inzeráty, které nebyly aktualizovány déle než 12 měsíců.
 1. Ochrana osobních dat. Osobní data uživatelů získaná provozovatelem se provozovatel zavazuje neprodávat, nepronajímat ani jinak neposkytovat třetím osobám. Osobní data uživatelů mohou být využita pouze pro interní potřebu provozovatele, a to zejména za účelem zkvalitnění služeb pro uživatele serveru
 2. Právo na změnu/zrušení služby. Provozovatel si vyhrazuje právo změnit nebo zrušit poskytované služby na inzertním serveru sumava.eu i bez předchozího upozornění uživatele.
 3. Funkčnost služeb. Provozovatel nemůže poskytnout a neposkytuje záruku nepřetržité funkčnosti, bezchybného provozu a dokonalého zabezpečení inzertního serveru sumava.eu s ohledem na fakt, že je provozovatel sám závislý na kvalitě služeb, poskytovaných mu jeho dodavateli. Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za případnou ztrátu dat uživatelů.